לקוח :מכללה אקדמית בית ברל

פעילות :קידום פרסומת גיבורי חברה של המכללה האקדמית בית ברל