לקוח :ביג

פעילות :קידום סרטון השקה לביג פאשן אשדוד