לקוח :com

פעילות :מנהלים את המוצר ABC השייך לחברה הקמעונית COM מחדירים את המוצר לשוק המיועד בהצלחה רבה

לינק>>