לקוח :קרייזי ליין

פעילות :קידום פרסומת קרייזי ליין שצולמה ברומא