לקוח :קרדיט יוניון

פעילות :קידום סרטון פרסומת "קרדיט יוניון" למתן הלוואה על 60,000 ₪ ברגע