לקוח :פריים ליס

פעילות :סרטון "מזל טוב" ללקוחות העסקיים של פריים ליס שנשלח להם בתאריך יום הולדתם