לקוח :שק בטון

פעילות :קידום סרטון פרסומת למודעות למותג חדש בתחום הבנייה הפרטית "שק בטון"