לקוח :המכללה האקדמית תל-חי

פעילות :קידום סרטון פרסומת "המחקר בטבע שלנו" של המכללה האקדמית תל חי