לקוח :טרקלין חשמל

פעילות :קידום פרסומת לרשת מוצרי החשמל "טרקלין חשמל"